De Burgerpraktijk

De Burgerpraktijk

Vanuit bewonersinitiatief Samen Gezond Overvecht is onderzoek gedaan naar de relatie gezondheid en alle basisbehoeftes van een mens. In het boek ‘Ons leven kan iedereen overkomen’ zijn deze verhalen verzameld en staan aanbevelingen. De Burgerpraktijk wil een samenloket waar mensen zich gehoord en gesteund voelen; waar je terecht kunt.

 • Locatie Utrecht Overvecht
 • Type project Sociale cohesie, sociale innovatie, omdenken
 • Initiatiefnemer Helga Zorn, Winnie Scherpenzeel en de kerngroep

Een aantal bewoners van Overvecht heeft zich verenigd in een groep Samen Gezond Overvecht. Vanuit dit bewonersinitiatief is een onderzoek gedaan naar hoe gezondheid een relatie heeft met alle basisbehoeftes van een mens. In het boek ‘Ons leven kan iedereen overkomen’ staan verhalen van bewoners uit de wijk Overvecht; met hun ervaringen met de diverse voorzieningen zoals Werk en Inkomen, de bijstand, UWV en UW werkbedrijven in Utrecht. In deze gesprekken met mensen op straat, kwamen vaak pijnlijke, maar ook positieve ervaringen met uitkeringsinstanties naar voren. De Burgerpraktijk heeft tot doel de discussie aan te wakkeren rondom ‘het systeem’ en geeft aanbevelingen.

Kijk naar het waarom!

In de verhalen van de geïnterviewden kwam naar boven dat er altijd een relatie is tussen verschillende invloed sferen. Gezondheid hangt samen met werk, inkomen, veiligheid, thuissituatie, armoede, relaties, spiritualiteit en religie. Kortom, gezondheid is moeilijk te verbeteren wanneer er maar op een van deze punten wordt gefocust. Het boek geeft tips en aanbevelingen om discussie op te starten tot verbetering van het systeem.

Wij willen de staat van welzijn van bewoners verbeteren.

De relatie gezondheid en andere behoeftes van mensen is duidelijk aantoonbaar. Iedereen die wij hebben geïnterviewd over zijn leven in Overvecht werd zieker; op een enkeling na, de uitzondering op de regel. Je wordt als bewoner van een achterstandswijk al snel als minderwaardig behandeld. Behandel iedereen met respect, gelijkwaardig en zonder vooroordeel rondom uiterlijk, taal, afkomst of opleiding.  Als we samen leren van wat er fout gaat, worden we beter in samen beter worden.

Bewoners zijn de echte verbinders.

De samenwerking tussen de Gemeente en organisaties die in de wijk actief zijn, gaat altijd over status. Als bewoners hebben we op de één of andere manier geen status. En toch, de echte verbinders zijn gewone mensen die weten hoe het werkt. De Burgerpraktijk is groot pleitbezorger voor een andere, positieve bejegening van mensen door de overheid, buurtteams en uitkeringsorganisaties. Prop mensen niet in een keurslijf. Kijk meer naar wat iemand wel kan!

‘I, Daniel Blake am a citizen. Nothing less, nothing more.’ 

De film ‘I, Daniel Blake’ laat precies zien wat we bedoelen, waar we iedere dag weer keihard tegenaan lopen. Hoe een systeem dat bedoelt is om mensen te helpen, diezelfde mens helemaal kapotmaakt als er alleen regels gevolgd worden. Het perspectief van bewoners raakt uit het oog verloren. De Burgerpraktijk wil samen veranderen naar een situatie waarin alle belanghebbenden daadwerkelijk samenwerken om het leven en welzijn van bewoners te verbeteren.

 

Bewoners raken verstrikt in regelgeving. Veel professionals kijken naar wàt ze zien. Over die beleving kan ik me zo druk maken! Mijn hartenkreet is: kijk naar het waarom! Alleen met die houding help je mensen uit de problemen, in plaats van nog dieper er in.

De BurgerpraktijkHelga Zorn, initiatiefnemer De Burgerpraktijk

Missie van De Burgerpraktijk is samenwerken.

Bewoners, hulpverleners en werk- en inkomensinstanties vormen met elkaar doelmatig beleid en een gezonde uitvoeringspraktijk. De Burgerpraktijk werkt samen aan de missie door:

 • zichtbaar te maken welke knelpunten en problemen mensen ervaren en hoe de systemen soms in de weg staan voor mensen om hun eigen doelen te bereiken en hun eigen leven vorm te geven;
 • mee te praten en de invloed van burgers op het beleid rond inkomensvoorzieningen te vergroten;
 • verbindingen te leggen, zodat de samenwerking tussen bewoners, hulpverleners en instanties verbetert en er breed maatschappelijk draagvlak ontstaat voor onze missie;
 • vereenvoudiging van regels te ondersteunen en bepleiten. Daarnaast bevorderen dat goede formele en informele ondersteuning wordt geboden om mensen te helpen aan de eisen van het systeem te voldoen.

We brengen vraagstukken steeds terug naar de basis en de bedoeling: het ondersteunen van een burger met een hulpvraag. We geloven dat een praktische, ervaringsgerichte kijk het denken in oplossingen versterkt en helpt bij het ‘omdenken’.

De BurgerpraktijkWinnie Scherpenzeel, initiatiefnemer De Burgerpraktijk.

Wie is actief in De Burgerpraktijk?

De Burgerpraktijk kerngroep.

Een kerngroep houdt verbinding met elkaar en met het netwerk: Helga Zorn (woordvoerder), Fleur van IJperen (communicatie), Joke de Jong, Maartje Kemme, Jaap van Dooren, Monique de Koning, Thomas Hofmans, Isabel Oppenhuis de Jong en Winnie Scherpenzeel (secretaris). De Burgerpraktijk heeft ervaringsdeskundigheid, praktijk- en beleidskennis en communicatie- en denkkracht in de kerngroep.

Er is uitvoeringskracht in de wijk voor de spreekuren en er is samenwerking om dit te versterken. Werkgroepjes doen de uitvoering van concrete activiteiten. Er zijn ook ambassadeurs aan De Burgerpraktijk verbonden. De Burgerpraktijk bouwt aan een netwerk van mensen met eenzelfde doel en missie.

Wie zijn betrokken?

De Burgerpraktijk bestaat uit bewoners, buurtteamleden, medewerkers van het UWV en de gemeentelijke sector Volksgezondheid en wellicht in de toekomst ook Werk & Inkomen. Mensen zijn op persoonlijke titel betrokken, niet op functietitel. De oorspronkelijke reikwijdte was de wijk Overvecht en Utrecht. ”We staan nog aan het begin, maar inmiddels gaat de impact al verder.”

De Burgerpraktijk kerngroepleden zetten hun (werk)ervaringen in om te kantelen. Om op zo’n manier het systeem hanteerbaarder te maken voor burgers die er gebruik van maken. Ambitie is een minder stressvolle, dus een gezondere samenleving. Het moet weer gaan over vertrouwen in plaats van wantrouwen.

 

 

De Burgerpraktijk
De Burgerpraktijk kerngroep houdt verbinding met elkaar en met het netwerk.

Wij willen mensen die langs de kantlijn van de samenleving staan, laten zien dat er mogelijkheden zijn om hun vrijheid te vergroten of weer terug te krijgen. Wij willen laten zien dat door elkaar te stimuleren, we zelf vooruitkomen en bloeien en anderen ook helpen weer te kunnen bloeien. De initiatiefnemers van Samen Gezond Overvecht en de Burgerpraktijk kunnen vanuit (gelijke) ervaringen makkelijk een luisterend oor bieden en tips geven om mensen te activeren. Wij zijn geïnteresseerd, warm, ondernemend, gezellig en laagdrempelig. Samen werken we aan een gezonder Overvecht.

Samen Gezond Overvecht en De Burgerpraktijk.

Meer weten?

Website De Burgerpraktijk | Helga Zorn

Facebookpagina Samen Gezond Overvecht

Twitter Helga Zorn

Twitter Winnie Scherpenzeel

Twitter Fleur van IJperen

Bron: issuu.com

Stroom…              

 • geeft professioneel advies en praktische tools over hoe je die stap verder komt;
 • geeft tips hoe De Burgerpraktijk te ontwikkelen en verder uit te rollen naar andere wijken;
 • biedt toegang tot een netwerk van maatschappelijke organisaties, bestuurders en politici;
 • verbindt De Burgerpraktijk aan andere sociale initiatieven.

 

We zijn nieuw Stroominitiatief en trotse Burgerpraktijk stromers! We zijn blij met deze ondersteuning en de aansluiting van ons initiatief bij Stroom Nederland!

De BurgerpraktijkWinnie en Helga van De Burgerpraktijk.
Burgerpraktijk sessie 16 oktober 2017 (2) +
Stroomsessie De Burgerpraktijk en Stroomversnellers in Doe Mee Centrum De Gagel Utrecht Overvecht.

‘Ga uit van het positieve en kies een onderwerp wat mensen wél willen. Formuleer je waarom, hoe en wat. Breng focus aan, bundel krachten en begin domweg met samen te doen. Benoem dingen en zoek publieke aandacht voor jouw zaak.’ Dat is de kern van de Stroomsessie met initiatief De Burgerpraktijk in Utrecht Overvecht.

‘Prop mensen niet in een keurslijf. Kijk meer naar wat iemand wel kan!’

De Burgerpraktijk is groot pleitbezorger voor een andere, positieve bejegening van mensen door de overheid, buurtteams en uitkeringsorganisaties.

De Burgerpraktijk, powered by Stroom Nederland.

Eldert Kuiken van initiatief Leefomgeving Doe Het Zelf inspireert het kernteam met zijn kantelvisie op transformatie van het systeem. De Utrechtse stroomversnellers Lucinda van Ewijk, Stijn Terlingen en Peter Tol versterken met kennis, advies en netwerk. De Burgerpraktijk, powered by Stroom Nederland.

De Burgerpraktijk in slaapmodus.

De Burgerpraktijk heeft van september tot februari Stroomversterking gekregen. In het najaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest, waar ook stroomversnellers hun kennis en netwerk deelden. De Burgerpraktijk heeft in maart besloten om in slaapmodus te gaan.

‘’De kerngroep staat nog 100% achter de reden van bestaan, maar de komende periode zullen we geen concrete acties uitvoeren. We hadden het graag anders gezien, aangezien we de kennis, adviezen en het netwerk van een ieder goed zouden kunnen gebruiken voor ons initiatief, maar op dit moment is het helaas niet haalbaar. Wie weet mogen we in de toekomst nog een beroep op jullie doen? Tot dusver bedankt voor jullie interesse, moeite en hulp!’’

Winnie Scherpenzeel, namens De Burgerpraktijk.