Fronik buurtboerderij

Fronik boerderij

Fronik buurtboerderij biedt een plek in de natuur aan de rand van de stad voor iedereen van 0 tot 80. Dat gecombineerd met zorg, educatie, cultuur en integratie – helemaal vrijwillig draaiende gehouden door buurtbewoners – maakt deze plek zo bijzonder.

  • Locatie Zaanstad
  • Type project Participatie, sociale cohesie, sociale innovatie.
  • Initiatiefnemer Edwin Herzberg en vele anderen
fronik3

Over Fronik buurtboerderij

Fronik buurtboerderij laat zien dat je met weinig veel kan neerzetten. Ruim 18.000 mensen bezoeken de boerderij per jaar. Om te ontspannen, leren, zorgen, meedoen en elkaar te ontmoeten. Van dagbesteding voor verstandelijk beperkten tot speelplek voor de kinderen uit de buurt. Van vrijwilligerswerk door vluchtelingen tot boekpresentaties. Alles kan en gebeurt op de boerderij, die zich met recht een parel op de grens van stad en polder noemt. Fronik laat zien dat er voor iedereen een plek kan zijn waar je samen komt, meedoet en van waarde bent.

Sinds 2004 wordt de leegstaande boerderij door betrokken buurtbewoners onderhouden en geschikt gemaakt als buurtplek. De aantrekkingskracht bleek groot; velen bezoeken dagelijks de boerderij, genieten van de dieren en de rust, even weg van het stadse, genieten van de natuur.

Geïnspireerd geraakt door het enthousiasme van de bezoekers werden al snel activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd. Kerkuilen ringen, kerstviering, gierzwaluw lezingen, oud-Hollandse spellendag, schoolklas bezoeken, kanovaren, schaatsen, roofvogelshows, noem maar op.

De behoefte aan een buitenplek in de natuur, veilig, dicht bij huis én contacten met buurtgenoten van 0 tot 80 bleek groot, zowel bij bewoners van de Westzanerdijkbuurt als de Westerwatering. De behoefte groeit nog steeds. De boerderij is 365 dagen per jaar vrij toegankelijk, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, betrokkenheid en respect.

Meer weten?

Bezoek de website

Fronik buurtboerderij
www.fronikboerderij.nl

Stroom gaf ons meer inzicht in het proces van samenwerken met de gemeente. Daarnaast ook een hele goede "reality check" van buitenaf om te kijken of we op de goede weg zaten en of we dingen wel goed begrepen. Dat heeft ons erg gesterkt in onze richting. Heel fijn was ook de praktische ondersteuning bij het leggen van verbindingen.

Edwin HerzbergEdwin Herzberg, voorzitter Fronik Buurtboerderij

Stroom…

  • geeft advies over de toekomst van de boerderij;
  • ondersteunt bij de contacten met de gemeente.

Fronik boerderij blijft behouden voor de buurt!

29 juni 2017

De Fronik buurtboerderij aan de Westzanerdijk 150 in Zaandam blijft definitief behouden voor de buurt. Afgelopen dinsdag keurde het college van Burgemeester & Wethouders het voorstel (de businesscase) dat we hebben ingediend samen met Stadsherstel en De Heeren van Zorg goed. Daarmee komt een einde aan de jarenlange onzekerheid over de toekomst van de Fronik Boerderij

Samen met de vrijwilligers van de boerderij en veel hulp van mensen, instellingen en bedrijven is het gelukt! De boerderij blijft een plaats waar de buurt elkaar ontmoet, de kinderen spelen en de dieren een plek hebben. De kano’s blijven, er is koffie en in de toekomst misschien wel appeltaart. Vrijwilligers en de buurt blijven de kern van de boerderij!

De boerderij wordt een monument. Stadsherstel zal de restauratie op zich nemen en er zullen 9 woningen komen die geschikt zijn voor mensen met autisme. De Heeren van Zorg zullen de zorg voor deze mensen op zich nemen. We vinden het fantastisch dat het deel van de boerderij wat nu bijna niet gebruikt kan worden geschikt wordt voor zorgbewoning. Dus geen villa’s voor enkelen, maar ruimte voor mensen die welkom zijn in de buurt. De samenwerking met Stadsherstel en De Heeren van Zorg gaat heel goed en mede dankzij hun plannen kan de boerderij blijven bestaan.

Op 20 juli vergadert de gemeenteraad van Zaanstad over het collegebesluit. We verwachten dat de gemeenteraad, gezien haar inzet voor dit burgerinitiatief én de monumentenstatus, zal instemmen.

Fronik buurtboerderij geit
De Fronik Buurtboerderij in Zaandam is een rustpunt in de hectiek van het dagelijks leven. Deze parel tussen stad en platteland is een plek van ontmoeting. Buurt en stad, mens en dier, kinderen en ouderen, cultuur en natuur, midden in het leven of aan de rand. Iedereen hoort erbij.

''Fronik is een uniek maatschappelijk initiatief: een buurtboerderij op een prachtige locatie die woonruimte gaat bieden aan mensen met een autistische beperking. Een initiatief dat daarnaast ruimte biedt aan dagbestedingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen en verbindingen legt tussen buurtbewoners. De samenwerking tussen de verschillende instellingen op het terrein van zorg, welzijn en cultuur versterken elkaar. Het traject was lang en soms ingewikkeld, maar door de inspanningen van de verschillende partijen is de uitvoering in zicht.’’

Rita Visscher-Noordzij, wethouder actief burgerschap Zaanstad.