Mantelzorgers Onder Elkaar

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn overbelast. De stichting Mantelzorgers Onder Elkaar (veelzeggend afgekort tot MOE) bepleit de noodzaak om mantelzorgers meer en beter te ondersteunen. MOE is voor alle vier miljoen mantelzorgers die zich bewust zouden moeten zijn van de valkuilen van hun zorgtaken. Micky Biddlecombe is oprichter, voorzitter en drijvende kracht achter de Zaanse MOE-afdeling en de initiatiefnemer van Micky’s MOED, dat staat voor Mantelzorg Ondersteuning door Ervaring en Deskundigheid.

  • Locatie Zaanstad
  • Type project mantelzorg, participatie, sociale innovatie
  • Initiatiefnemer Micky Biddlecombe

MOE ondersteunt mantelzorgers.

Stichting MOE komt op voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Met steun, voorlichting, informatie, adviezen en recreatieve activiteiten. Alleen al in Zaanstad zijn naar schatting tienduizend (zwaar) overbelaste mantelzorgers. MOE is actief in de Zaanstreek en de stichting heeft haar doelstellingen al deels kunnen bereiken.

Ook goed voor jezelf zorgen

In samenwerking met de gemeente Zaanstad en acht van de elf sociale wijkteams worden nu ontmoetingen georganiseerd, informele bijeenkomsten voor mantelzorgers. Een gelegenheid om de zorg even de zorg te laten en gezellig buiten de deur te kletsen bij een kopje koffie. Of ervaringen en problemen te delen met lotgenoten.

Ervaringsdeskundigheid

Micky Biddlecombe heeft zich jaren geleden ontplooit als ervaringsdeskundige voorlichter bij Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers. Ook nu nog deelt zij haar expertise met professionals, beleidsmakers en patiëntenverenigingen. Micky ’s ambitie is om met deze opgebouwde kennis de mantelzorgondersteuning te professionaliseren. Van MOE naar MOED: Mantelzorg Ondersteuning door Ervaring en Deskundigheid.

Je kiest er niet voor om mantelzorger te zijn, het komt op je pad. Als zorgvrijwilliger kun je een dag vrij nemen als jou dat beter uit komt, zelf beslissen wat je doet als je een keer ziek bent. Je bent de weekenden vrij om te doen wat je wilt en je kunt op vakantie gaan. Als mantelzorger heb je die luxe niet. De zorg gaat door, soms 24 uur per dag en 7 dagen per week.

MantelzorgersMicky Biddlecombe, initiatiefnemer Micky's MOED.

OntMOEtingen organiseren.

Mantelzorgers moeten zo veel doen en ze krijgen geen ondersteuning. Het heeft meerwaarde ontMOEtingen te organiseren, te onderzoeken waar wat nodig is en om een mantelzorg community op te zetten in Zaanstad. Daarbij heeft MOE een stakeholder gevonden in PGGM&CO, die al een mantelzorg community heeft opgebouwd. ‘’Als deze lotgenoten community draait, kunnen we mantelzorgondersteuning organiseren en met participatie ook eenzaamheid tegengaan.’’

“Mantelzorg komt zo maar in je leven. Je kunt er niet voor kiezen. Je weet niet wat je te wachten staat en hebt geen ervaring hoe je moet omgaan met de gevolgen. Voordat je het weet ben je zeven dag per week vierentwintig uur per dag met intensieve zorg bezig. Je leven draait om de behoefte aan zorg van je partner, je ouders of je kind. Die verantwoordelijkheid drukt zo zwaar op je dat je geen ‘nee’ kunt of wilt zeggen.

Waardoor je tenslotte jezelf onbarmhartig tegenkomt: je wordt ziek, gestrest, krijgt een burn-out. En wie helpt jou dan? Dan blijkt opeens dat je in een sociaal isolement terecht bent gekomen. Dat de samenleving, die een steeds zwaarder beroep doet op mantelzorgers, diezelfde mantelzorgers niet begrijpt. Om dat te kunnen veranderen, is het belangrijk dat mantelzorgers leren om voor zichzelf op te komen.”

Erkennen en herkennen! Wij vinden het belangrijk dat mensen op hun eigen manier voor een ander kunnen zorgen én sociaal en maatschappelijk actief kunnen blijven.

Micky Biddlecombe

Meer weten?

Bezoek stichting Mantelzorgers Onder Elkaar: websiteFacebook en Twitter

Contactpersoon is Micky Biddlecombe 06-41776776 of stuur een e-mail naar moezaanstad@upcmail.nl

Lees hier de blog Mensen helpen die mensen helpen, die mensen helpen door Mark Damman, stroomversneller Zaanstad.

Lees hier meer over Zaanse initiatieven, powered by Stroom in de krant Zaanstreek op Zondag door Daan Ruijter: We zorgen voor positieve energie. Stroom Nederland ‘empowert’ Zaanse sociale initiatieven.

Lees hier de blog Doe Het Niet Zelf Brein & Muscle sessie, powered by Stroom door Lotje Euser, trainee Breinstein.

Stroom…

  • geeft professioneel advies over hoe je die stap verder komt;
  • biedt netwerk en vaardigheden om als sociale onderneming te starten;
  • draagt bij aan landelijke bekendheid van innovatieve mantelzorginitiatieven;
  • toegang tot een goed netwerk van maatschappelijke organisaties, bestuurders en politici;
  • verbinding met andere initiatieven.

MOE & Micky’s MOED, powered by Stroom Nederland.

‘’Als voorzitter van een stichting wil ik verbonden blijven bij het werk dat uitgevoerd wordt! Is dit wettelijk mogelijk? Wie helpt mij aan een werkbaar bedrijfsplan en de structuur die ik nodig heb om meerdere opdrachten tegelijk uit te voeren?’’  Zo bracht Micky Biddlecombe haar vraag aan Stroom onder woorden, toen ze eind 2017 haar initiatief indiende op stroomnederland.nl/plan aanmelden

Advies en netwerk

Adviesgesprekken met stroomversneller Mark Damman hebben geholpen om een goed startpunt te formuleren. ‘’Micky is stem voor de mantelzorger. Ze wil sociaal ondernemen en vraagt strategie advies, hulp bij het maken van beslissingen en focus krijgen. Micky heeft iemand nodig die naast haar staat, haar leert bedrijfsmatig te denken en handelen.’’ Zo vat Mark de hulpvraag van Micky kernachtig samen. Hij helpt haar verder op weg door in zijn Zaanse netwerk een coach te zoeken die als stroomversneller de MOED van Micky wil superchargen.

Zaanse Stroomsessie

Micky deed in november mee aan een Stroomsessie voor vijf Zaanse maatschappelijke initiatieven: Geef mij de Kans, Werken voor Elkaar, Zuivere Koffie, Kappa Helpt! en MOE. Deze inspiratiesessie kwam voort uit matches op de Zaanse Uitdaging. Doel van deze bijeenkomst was maatschappelijke initiatiefnemers met elkaar verbinden en advies, netwerk en positieve meedenkkracht bieden.

MOE
Moe deed mee aan Zaanse Stroomsessie in Lab 44.

Doe Het Niet Zelf Brein & Muscledag, powered by Stroom

In december deed MOE mee aan Doe Het Niet Zelf Brein & Muscledag, powered by Stroom. Aan het slot van deze bijeenkomst met zestien Breinstein trainees, gaf Micky aan heel veel energie te krijgen van de input van deze twintigers; en dat ze in haar leefomgeving niemand uit die doelgroep kent om zo nu en dan eens mee over mantelzorg te praten.

MOE
Micky raakt met haar persoonlijke verhaal de trainees in hun hart op de Doe Het Niet Zelf Brein & Muscle dag.

Inspiratiesessies

Stroom koppelde haar vervolgens aan de twintiger Xiomara Vado Soto om een aantal keer met haar te sparren. Ze delen grote affiniteit voor mantelzorg. Micky laat zich graag voeden met Xiomara’s frisse blik, nieuwe input en positieve energie.

Micky zit bomvol ideeën die we moeten gaan ordenen, willen we er strategisch over na kunnen denken. Ik heb haar gevraagd om via haar 'huiswerk' structuur aan te brengen.

Xiomara Vado Soto in kaderXiomara Vado Soto, stroomversneller.

MOE trekt samen op met Kappa Helpt!

Moe en Kappa Helpt! werken sowieso al regelmatig samen. Zo kan een mantelzorger die aan een activiteit van MOE meedoet, bij Kappa Helpt! een mantelzorgvervanger inhuren. Ze onderstrepen het belang om krachten te bundelen.

‘’We botsen heel erg tegen de wet- en regelgeving aan en zien soms door de bomen het bos niet meer, ook al weten wij veel over de wetgeving.’’ Micky Biddlecombe en Eve van Dijk delen hun kennis over het sociaal domein en ze deden ook samen mee aan Doe Het Niet Zelf Brein & Muscledag, powered by Stroom Nederland.

Met mantelzorgvervanging bedient Kappa Helpt! de particuliere markt, zodat een mantelzorger zichzelf regelmatig kan opladen en daardoor het mantelzorgen langer volhoudt. Zo bezoekt Helen iedere woensdagochtend een meneer met Alzheimer, zodat zijn vrouw met een gerust hart kan zwemmen.

Kappa Helpt! ondersteunt ook het bedrijfsleven en organisaties met het invoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Kappa Helpt! organiseerde in februari een kennissessie Aandacht Voor Werk en Mantelzorg.

Kappa Helpt! loopt er tegen aan dat kortdurende respijtzorg niet in het pakket zit. Eve zoekt als sociaal  ondernemer ingang bij een ziektekostenverzekering om in gesprek te raken over inkooptrajecten mantelzorgondersteuning in basisverzekering. Op advies van Stroom legt Eve contact met andere bureaus om samen op te trekken.

Mantelzorgers moeten ook wekelijks opgeladen worden, net als een telefoon aan de oplader. Ik heb veel aan de Zaanse Stroomsessie gehad en nog mooier is dat er een vervolg aan vastzat: Kappa Helpt! en MOE deden samen mee aan de Doe Het Niet Zelf Brein & Muscle sessie, powered by Stroom.

‘’De gemene deler dat ieder sociaal initiatief tegen dezelfde knelpunten aanloopt. Het is inspirerend om elkaar verder te helpen, zoals met leren zakelijk denken! ‘’

MarkDamman-in-kaderMark Damman, stroomversneller.
MOE Micky Biddlecombe 5 mei 2018
Wij geloven in positieve doeners en helpen vissen stroomopwaarts te zwemmen. :-)