Mudanthe

Mudanthe (2)

Burgerinitiatief Mudanthe in Apeldoorn weet mensen van verschillende achtergronden met elkaar te verbinden. Mudanthe staat voor Muziek, Dans en Theater, maar er is meer: muzieklessen, taallessen, computerlessen, creativiteitslessen, buurttheater en er wordt informatie over Nederland gegeven aan vluchtelingen.

  • Locatie Apeldoorn
  • Type project Sociale cohesie, inclusieve samenleving
  • Initiatiefnemer Charles Dickson

Mudanthe huist in een oud schoolgebouw in het Vogelkwartier, een buurt in Apeldoorn-Zuid. De activiteiten van het initiatief richten zich op deze buurt, maar ook inwoners van andere wijken in zijn welkom. Naast de vaste activiteiten organiseert Mudanthe incidentele activiteiten, zoals buurtrestaurants (waar bewoners terecht kunnen voor een goedkope maaltijd), etentjes en feesten waar bewoners elkaar ontmoeten.

Volgens initiatiefnemer Charles Dickson is het Vogelkwartier een volksbuurt met veel armoede, werkloosheid en mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Er wonen ook mensen van veel verschillende etnisch-culturele achtergronden. Dit maakt het volgens Charles een ‘spannende wijk’.

Mudanthe is opgericht door Charles Dickson. In 1992 kwam hij als vluchteling vanuit Liberia naar Nederland en hij merkte dat het leren van de taal alleen niet genoeg is om echt in Nederland te integreren. Daarvoor is een sociaal netwerk belangrijk. Maar contact krijgen met mensen uit andere culturen is lastig, zo ondervond Charles. Dit was voor hem aanleiding om Mudanthe op te richten. De doelstelling van Mudanthe is het bevorderen van sociale contacten tussen mensen uit verschillende culturen.

De achtergrond van de vrijwilligers is erg divers

De oudste vrijwilliger is onlangs negentig geworden, de jongste is zeven jaar oud. De vrijwilligers en werknemers zijn van gevarieerde etnisch-culturele achtergrond. Ook qua religie is het een gemengd gezelschap, er zijn christenen, moslims, hindoes en atheïsten onder de betrokkenen. De gevarieerde groep werkt goed met elkaar samen en is er veel onderling begrip. “Als je elkaar ontmoet, dan zijn het gewoon mensen. Je kunt van elkaar leren. Iedereen doet dingen anders.” Naast de inzet van vrijwilligers, werkt Mudanthe ook samen met veel verschillende organisaties.

Volgens de initiatiefnemer lukt het Mudanthe goed om inclusief te zijn op het gebied van etniciteit. Van begin af aan was het uitgangspunt dat iedereen welkom is bij Mudanthe. Charles: “Iedereen is bij ons welkom. Wij zijn een heel vrije organisatie. Zo vrij dat iedereen zich thuis voelt.” Dit uitgangspunt houdt Mudanthe vast, ook – en misschien juist – wanneer betrokkenen in aanraking komen met groepen die minder accepterend zijn richting mensen van andere culturen.

Een andere belangrijke succesfactor is de verbindende kracht van muziek en eten. Charles: “Muziek en eten zijn middelen om ontmoeting te creëren. Met muziek en eten zorg je dat het gezellig is”. Bovendien is bij muziek het spreken van een andere taal geen belemmering. Muziek verbindt. Daarmee kun je ook communiceren, een leuke middag hebben zonder te hoeven praten. Taal is dus niet altijd nodig om contact met elkaar te hebben. Mudanthe organiseert allerlei verschillende activiteiten en spreekt daardoor veel verschillende mensen aan.

Meer weten?

Check de website en Facebook.

Lees het achtergrondartikel over burgerinitiatief Mudanthe, een publicatie van het Verwey-Jonker Instituut in oktober 2016.

Lees hier het interview ‘Van ruwe oesters prachtige parels maken’ over Stroom, Mudanthe en meer sociale initiatieven, door Cock de Vries.

Stroom…

  • geeft advies over de organisatieontwikkeling;
  • denkt mee over een nieuw verdienmodel met workshopaanbod voor het bedrijfsleven;
  • versterkt de marketing en publiciteit strategie;
  • introduceert Mudanthe in een netwerk maatschappelijk betrokken ondernemers.
Mudanthe
www.mudanthe.nl

‘’Stroom Nederland is op een cruciaal moment in de geschiedenis van Mudanthe in beeld gekomen. Stroom heeft ons echt energie gegeven om alles weer op te pakken en de juiste beslissingen te nemen. Stroom heeft Mudanthe op het juiste moment versterkt om professioneel te handelen. Heel erg bedankt voor de mooie tips.’’

‘’Stroomversneller Frans Theelen heeft mij en het bestuur goed begeleid, door onze kracht en zwakke kanten duidelijk te maken en meerdere toekomstscenario’s te schetsen. Daarmee heeft hij Mudanthe heldere keuzemogelijkheden gegeven. Frans heeft onze ogen open gedaan. De twijfel is verhelderd. Dat heeft enorm geholpen. Nu staan wij sterker. Mudanthe voelt zich versterkt om de juiste keuzes te maken voor de toekomst van onze organisatie.’’

Charles Dickson, directeur Mudanthe

‘’Ik vind het leuk en inspirerend om Mudanthe te versterken. Het is voor mij persoonlijk een hele goede manier om mijn woonplaats Apeldoorn van binnenuit te leren kennen.’’

MudantheInKaderFrans Theelen, stroomversneller