doorstroming

Algemeen

Doorstroming in Stroom Nederland

Er is doorstroming in Stroom Nederland. Directeur Daniëlle Koelemij stopt als kwartiermaker van Stroom. Daniëlle gaat met iDee Doet verder als zelfstandig ondernemer. Tanja Jadnanansing is beëdigd als stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost, daarom stopt ze als voorzitter van onze stichting. Beide positieve doeners blijven actief als stroomversneller en -ambassadeur. Stroom stroomt verder na een zomerstop, met onze nieuwe voorzitter Esther Crabbendam aan het roer.

Stroom geeft eerste hulp aan sociale initiatieven.

De afgelopen twee jaar heeft Stroom Nederland met steun van Stroom ambassadeurs, stroomversnellers en matchmakers ruim vijftig sociale initiatieven kunnen versterken. Mensen die zich lokaal en landelijk inzetten voor een betere samenleving, met innovatieve oplossingen op terreinen zoals wonen, werken en samenleven.

Met meer dan honderd vrijwilligers, netwerkpartners, bestaande initiatieven en bedrijven heeft Stroom hen kunnen helpen om Nederland socialer en inclusiever te maken. Dit onder de moedig enthousiaste aanvoering en blijvende opgewektheid van onze directeur Daniëlle Koelemij en voorzitter Tanja Jadnanansing.

Parelinitiatief NewBees, making matches that matter.

Sommige daarvan zijn breed bekend geraakt. Bijvoorbeeld ons eerste parelinitiatief NewBees, dat vluchtelingen begeleidt naar betekenisvol vrijwilligerswerk, stageplekken en werk. Stroom gaf advies over fondsaanvragen, bracht NewBees in contact met maatschappelijke organisaties en het ministerie, regelde (media)aandacht en heeft maatschappelijk betrokken ondernemers en andere Stroominitiatieven aan NewBees verbonden.

NewBees powered by Stroom Nederland van begin 2016 tot halverwege 2017.

Parelinitiatief Angstbuddies, dromen, durven en samen doen!

Anderen maken lokaal het verschil. Zoals in Alkmaar ons tweede parelinitiatief Angstbuddies, dat met een buddy aanpak jongvolwassenen met zichzelf en elkaar verbindt om angst te overwinnen en om te gaan met de hedendaagse druk. Stroom adviseert de nieuwe stichting Angstbuddies, coacht de initiatiefnemers Anne en Martin; versterkt organisatieontwikkeling en publiciteit en stelt een lokaal en landelijk netwerk beschikbaar van maatschappelijke organisaties, ondernemers, bestuurders, politici en andere sociale initiatieven.

Angstbuddies powered by Stroom Nederland vanaf eind 2016 tot nu.

Daniëlle Koelemij maakt verbindingen die er toe doen.

Directeur Daniëlle Koelemij stopt als kwartiermaker van Stroom. Zij heeft in de afgelopen twee jaar werkelijk alles gedaan om Stroom in de pioniersfase op poten te zetten en vervolgens te laten groeien en bloeien. Daniëlle gaat vanaf augustus weer aan de slag met haar eigen bedrijf iDee Doet. Als maatschappelijk ondernemer, coach en toezichthouder versterkt ze mensen en organisaties. Verbinden is én blijft mensenwerk; strategisch partner Daniëlle maakt verbindingen die er toe doen!

De bereidheid van mensen om elkaar te helpen maakt me optimistisch en geeft me positieve energie. Mijn boodschap is: ‘Het is niet erg als je niet alles zelf kan, vraag dan om hulp. Er zijn altijd mensen die jou willen versterken.'

Daniëlle KoelemijDaniëlle Koelemij, Stroom directeur van juni 2016 tot augustus 2018.

Omdat Daniëlle als directeur alles van en voor Stroom doet, van A tot Z, heeft ze veel geleerd. Dit zet ze vervolgens weer in om anderen te helpen. ”Het is leuk om te merken dat Stroom van een pioniersinitiatief is overgegaan naar een basisorganisatie.” Daniëlle is trots op wat er in twee jaar tijd daadwerkelijk is gerealiseerd.

Volgens het bestuur heeft Daniëlle het voortreffelijk gedaan. Er staat een goed georganiseerde stichting en er is enthousiasme bij initiatiefnemers en vrijwilligers. ”We wisten allemaal niet zo goed waar te beginnen. Daniëlle ging gewoon aan de slag en ze bleef positief doorgaan.” Ook zijn bijna alle punten uit de jaarplannen bereikt. ”Daniëlle heeft heel veel gegeven aan Stroom en dat wordt door het ons gezien, erkend en heel erg gewaardeerd.”

Denkende doener Tanja Jadnanansing toont lef.

Tanja Jadnanansing is begin juni beëdigd als stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost. Om die reden stopt ze als voorzitter van stichting Stroom Nederland.

Het is uniek en hoopgevend dat vrijwilligers zonder eigenbelang maatschappelijk initiatief steunen. Dat blijkt ook iedere keer weer uit de enthousiaste en licht verbaasde reacties van de initiatieven, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties als zij horen dat Stroom gratis eerste hulp aan sociale initiatieven geeft. Zonder de inzet van één beroepskracht en vele vrijwilligers hadden we dit niet kunnen doen. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen periode. We zijn met iets baanbrekends bezig. Wat we hebben is goud.

Tanja JadnanansingTanja Jadnanansing, Stroom voorzitter van juli 2016 tot juni 2018.

Nieuwe bestuurssamenstelling.

Onze nieuwe voorzitter is Esther Crabbendam, ze maakt al twee jaar deel uit van het bestuur en ze neemt nu het stokje van Tanja over. Samen met Stephanie Welvaart, Mirthe Biemans en Mark Thiessen vormt ze het bestuur van stichting Stroom Nederland.

 

Stroom bestuursleden
Vlnr. Esther Crabbendam, Stephanie Welvaart, Mark Thiessen en Mirthe Biemans.

Wat we met twee jaar Stroom aan kennis en inzicht hebben opgebouwd, kunnen we benutten en uitzetten in de toekomst. We willen met een vernieuwd team de basisorganisatie door ontwikkelen en organiseren tot een duurzame organisatie. De power-up van Stroom heeft maatschappelijk effect.

Esther CrabbendamEsther Crabbendam, voorzitter Stroom Nederland.

De Stroomwerkwijze, methodiek en geleerde lessen doorgeven.

Tijdens onze zomerstop zullen we geen nieuwe initiatieven superchargen. Uiteraard rondt Stroom de versterking van de lopende initiatieven op een goede manier af. Wij gebruiken de komende periode om de activiteiten van Stroom – het ondersteunen van maatschappelijk initiatief – en onze stroomachtige wijze van werken over te dragen en om nieuwe financiering te vinden voor Stroom. Mensen die ons daarbij willen versterken zijn van harte welkom. Ook wij durven om hulp te vragen!

Als we straks deze mooie pioniers- en ontwikkelfase afsluiten, vieren we deze twee jaren met de maatschappijveranderaars verbonden aan Stroom. Veel dank aan alle initiatieven, stroomversnellers, matchmakers en Stroomambassadeurs! Rest ons de mooie conclusie te delen dat er in Nederland veel mensen zijn die elkaar willen versterken met advies, netwerk en positieve energie!

Tanja Jadnanansing en Daniëlle Koelemij
18 juni 2018 - 'Met fijne mensen en positieve energie lukt alles. Wij zijn dankbaar voor de prima samenwerking met alle betrokkenen en wensen Stroom alle goeds!' Tanja Jadnanansing en Daniëlle Koelemij.
Stroom Nederland , foto Gerard vd Rozenberg (4) +

Algemeen

Van ruwe oesters prachtige parels maken.

De maatschappij menselijker maken, dat wil Stroom Nederland. Een landelijke beweging van vrijwilligers die bewust en actief hun netwerk inzetten om maatschappelijke doelen te realiseren. Stroom wordt aangestuurd vanuit Alkmaar, de woonplaats van directeur Daniëlle Koelemij. Stroom versterkt initiatieven die honderd procent gaan voor een supercharged sociaal Nederland voor iedereen.

Menselijke inzet

Het idee voor Stroom komt van bevlogen maatschappijvernieuwers die daadkrachtige mensen nog krachtiger willen maken. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden,  kan samen worden gewerkt aan een Nederland dat iedereen sterk maakt. Dat is het uitgangspunt van stichting Stroom Nederland. De formele akte heeft de Alkmaarse notaris Hans Erkamp in juli 2016 om niet opgesteld. Net als andere maatschappelijk betrokken ondernemers hielp hij Stroom actief met zijn kennis en middelen. Dat sluit aan op de doelstelling van Stroom: je expertise of netwerk belangeloos inzetten voor een meer menselijke samenleving.

“Stroom gaat uit van de persoonlijke inzet van mensen, die met hun kennis en netwerk initiatiefnemers versterken. Het bestaat een bont gezelschap van studenten, politici, ondernemers en diverse andere betrokken vrijwilligers. Velen zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en willen actief bijdragen aan een betere maatschappij. Ze zijn als regel hoger opgeleid, maatschappelijk actief en hebben een groot sociaal-, maatschappelijk- of politiek netwerk. Wat hen bindt, is dat zij zich inzetten voor anderen. Niet door erover te praten, maar door te doen. De aanvragen stromen binnen. We begonnen vorig jaar met twee initiatieven, de teller staat inmiddels op veertien. Dat bewijst dat ons idee aanslaat”, aldus Daniëlle Koelemij.

Daniëlle KoelemijDaniëlle Koelemij

Sociale initiatieven

“Sociale initiatieven die extra energie kunnen gebruiken, kunnen bij ons terecht. Er zijn natuurlijk wel enkele spelregels. Gaat het om een positieve en innovatieve oplossing voor een sociaal probleem? Heeft je plan in potentie landelijke impact? Is het uiteindelijke doel van je initiatief not-for-profit? Houd je van aanpakken en heb je al een paar medestanders? Dan kun je een beroep doen op Stroom. Als aan de voorwaarden is voldaan (zie daarvoor de website stroomnederland.nl), zorgen we ervoor dat het idee in een stroomversnelling raakt.

De aanvrager behoudt het initiatief, wij ondersteunen; waardoor het oorspronkelijke idee een hoger niveau krijgt of meer concreet wordt. Om dat te realiseren, maken we gebruik van een groot netwerk van ambassadeurs, stroomversnellers en matchmakers. Ons streven is jaarlijks dertig initiatieven te superchargen. Die moeten honderd procent bijdragen aan een beter Nederland voor iedereen. Vaak gaat het om ondersteuning op het gebied van publiciteit, inhoudelijke kennis of eventueel fondsenwerving, soms worden expliciete oplossingen gevraagd.

Zoals het initiatief NewBees, dat vrijwilligerswerk voor vluchtelingen faciliteert en vanuit Zaandam, Amsterdam en Amersfoort landelijk wil uitrollen; met gebruik van een online tool en behoud van de persoonlijke touch. Stroom heeft NewBees aan detacheerder Breinstein gekoppeld, die de denkkracht van twintig trainees en young professionals inzet om als maatschappelijk betrokken onderneming dit sociale initiatief professioneel te versterken.

Middelen en media

Hoewel de Stroombeweging nog geen jaar oud is, zijn er al klinkende resultaten behaald. Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen vecht voor het behoud van kleine dorpsscholen. Dit initiatief heeft nu toestemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om met een pilot het Groningse Westerbroek te starten. Ouders en leerkrachten worden de baas over hun eigen school.

In Apeldoorn heeft burgerinitiatief Mudanthe onlangs toestemming van de Gemeenteraad gekregen om het oude schoolgebouw te kopen, waar sociale en culturele activiteiten plaatsvinden die mensen van verschillende achtergronden met elkaar weten te verbinden. Mudanthe krijgt Stroomversterking bij de gewenste  organisatieontwikkeling.

Dit jaar staan naamsbekendheid en uitbreiding van het Stroomnetwerk hoog op de agenda. “We streven naar een landelijk dekking, nu zijn we nog geconcentreerd in Noord-Holland, Utrecht en Eindhoven. Door het actief uitdragen van onze powered by Stroom initiatieven via presentaties en social media, werken we gestaag aan onze bekendheid. We staan altijd open voor maatschappijvernieuwende ideeën en voor enthousiaste vrijwilligers. Die kunnen rekenen op de actieve steun van bevlogen doeners.”

Uitgelichte initiatieven

Van de veertien powered by Stroom initiatieven lichten we er drie uit, met roots in Alkmaar en landelijke impact, namelijk: Angstbuddies, Tiny House Nederland en One to Share. Deze sociale initiatieven worden versterkt door Stroom, onder meer bij hun organisatieontwikkeling of de gewenste publiciteit.

1. Angstbuddies

“Angsten en fobieën maken je wereld kleiner. Door je persoonlijke angsten te delen met iemand die deze ook kent, ondersteun je elkaar. Stroom helpt ons daarbij door haar kennis en ervaring met ons te delen en haar netwerk beschikbaar te stellen. Daardoor kunnen wij groeien en onze wereld vergroten. Supermooi dat wij in die stroom mogen meevaren.”

Angstbuddies Anne en MartinAnne Spruijt en Martin Jonkergouw van Angstbuddies.

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt in zijn leven te maken met angst. Een deel van hen zodanig dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Martin Jonkergouw en Anne Spruijt ontdekten dat angst je ontwikkeling volledig in de weg kan staan. Door hier open over te zijn en je angst samen aan te gaan, ontstaat het buddies-effect.

Het doel van hun initiatief Angstbuddies is dat mensen minder bang zijn door angst uit de taboesfeer te halen. Ze willen angst ‘cool’ maken zodat het stoer is er voor uit te (durven) komen dat je ergens bang voor bent. Daarvoor matchen ze mensen die uitkomen voor hun angst en die daarna stap voor stap samen hun angsten de baas worden. Via storytelling, vlogs en blogs delen Martin en Anne hun persoonlijke verhalen en geven ze tips. Dat inspireert en toont aan dat openheid helpt. Door angst aan te pakken, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling en vertrouwen.

2. Tiny House Nederland

’De huidige regelgeving omtrent wonen, bijvoorbeeld de eisen voor minimale afmetingen in het bouwbesluit, sluit niet aan bij de innovatieve woonvorm Tiny Houses. Daardoor is het nog nauwelijks mogelijk om legaal in deze volwaardige woningen van kleiner dan vijftig vierkante meter te wonen. Stroom helpt ons in contact komen met de landelijke politiek, bijvoorbeeld met Tweede Kamerleden. Ons streven is dat Tiny Houses worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet die naar verwachting volgend jaar wordt vastgesteld.”

Marjolijn-Jonker-in-kaderMarjolein Jonker van Tiny House Nederland.

Kleine huisjes (de letterlijke vertaling van Tiny House) zijn de ideale basis voor een duurzamer leven. Door zo’n onderkomen ontdek je wat je echt nodig hebt en wat je gelukkig maakt. Ook stimuleert het je bewuster om te gaan met je verbruik. In ruil daarvoor krijg je meer tijd, vrijheid en een goed gevoel. Bovendien geef je minder geld uit!

Tiny House Nederland wil deze woonvorm onder de aandacht van het grote publiek brengen. Marjolein woont zelf in een duurzame, milieuvriendelijk en zelfvoorzienende woning die ze naar eigen inzichten heeft laten bouwen. Klein en bewust wonen slaat aan in Nederland. Maar Tiny Houses vallen buiten de kaders van het Bouwbesluit 2012, met als gevolg dat veel gemeenten geen vergunning afgeven voor deze unieke  woonvormen. Stichting Tiny House Nederland zet zich in om deze eigentijdse woningen in meer gemeenten te realiseren.

3. One to Share

‘’We zijn ontzettend geholpen met het landelijke netwerk van Stroom. One to Share maakt een nieuwe manier van doneren mogelijk, namelijk één procent van je inkomen delen met kleinschalige goede doelen projecten. Vorig jaar hebben we de eerste één procenten opgehaald. We willen nu graag groeien en Stroom helpt ons daarbij. Zo hebben we dankzij Stroom een lokaal bedrijf gevonden dat een digitaal deelnameformulier voor ons ontwikkelt, komen we in contact met maatschappelijk betrokken werkgevers en heeft Stroom haar denkkracht ingezet voor onze toekomstplannen.”

Jorien-Veenstra-in-kaderJorien Veenstra van One to Share.

Haar stichting is geïnspireerd  op een organisatie in Sri Lanka waar medewerkers goede doelen projecten steunen met een klein deel van hun salaris. Als mensen in Sri Lanka dit doen, kunnen wij in een welvarend land als Nederland niet achterblijven.

Direct vanuit je inkomen doneren is uniek in Nederland. One to Share wil een nieuwe gewoonte maken van het delen van 1% van je inkomen met goede doelen projecten; daarom is One to Share opgericht. Deze manier van doneren is zowel makkelijk: één procent van je netto inkomen wordt rechtstreeks via de salarisadministratie gedoneerd, als leuk: iedere deelnemer kiest zelf projecten uit waar zijn bijdrage naar toe gaat en het goede doel houdt je op persoonlijke wijze op de hoogte. One to Share is er van overtuigd dat mensen gelukkiger worden als ze zichtbaar bijdragen aan een betere wereld en biedt daarvoor de gelegenheid.

Meer informatie: stroomnederland.nl

Tekst: Cock de Vries, ABCdV tekst & communicatieadvies. Winnaar Bronzen Waaier 2017.

Stroom Nederland, foto Gerard vd Rozenberg (1) +
V.l.n.r. Anne Spruijt van Angstbuddies, Jorien Veenstra van One to Share, Stroom Nederland directeur Daniëlle Koelemij en Marjolein Jonker van Tiny House Nederland.
Alkmaars Weekblad 22 februari 2017
Alkmaars Weekblad 22 februari 2017